Πιστοποίηση

Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους φορείς Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της Πιστοποίησης. Υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού, δίνοντας έμφαση σε ειδικότητες όπως του Ιδιωτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Π.Υ.Α), των Υπηρεσιών Υγείας καθώς και των βασικών αλλά και των εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τα πιστοποιητικά αυτά απευθύνονται σε στελέχη, υπάλληλους, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές, εφοδιάζοντας τους κατόχους τους με έναν τίτλο σπουδών διεθνώς αναγνωρισμένο, αλλά και τον πιθανό εργοδότη τους με ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό μέτρο αξιολόγησης των υπαλλήλων του.
Στο πλέον εξελιγμένο εκπαιδευτικό κέντρο του οργανισμού μας, έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τα ακόλουθα:

 • Έμπειρους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές
 • Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
 • Ευέλικτα προγράμματα
 • Ανταγωνιστικές Τιμές


Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της ICT Hellas και διοργανώνει εξετάσεις Πιστοποίησης στις ακόλουθες ενότητες:

 • (ISPS CODE) Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας - Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • (VIP Protection Agent) Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Προσωποφύλαξης
 • (IT Security) Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων - Ασφάλεια Υποδομών
 • (Χ-RAY / Screeners) Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφαλείας Πρόσβασης
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. (ICT Intermediate) Είναι εγκεκριμένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OEEK) και αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, καθώς και για μετατάξεις.


Επιπλέον Πιστοποιήσεις:

 • Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων, οι καταρτισθέντες ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης υπό την αιγίδα του ΚΕ.ΜΕ.Α και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
 • Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων, οι καταρτισθέντες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις του Ε.Φ.Ε.Τ

 

 

ΠιστοποιησηCertification
Πιστοποιηση