Εταιρικό προφίλ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαίδευση Επικοινωνία πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αρ. Πιστοποίησης 7376-05), δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων από το 2006.

Αξιοποιώντας την κομβική του θέση (κέντρο Αθήνας), τον άριστο εξοπλισμό του, την πολύ καλή κτιριακή υποδομή του και ένα πλήθος ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων, υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, αλλά και ειδικά προσαρμοσμένα για εργαζόμενους προγράμματα με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του νόμου 3879/2010 της Δια Βίου μάθησης ως πιστοποιημένο κέντρο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης αδειοδοτούμενο από το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ( Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.


Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, σε όλα τα θεματικά πεδία κατάρτισης:

 

  • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά
  • Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά
  • Τεχνικά και Μεταφορών
  • Πληροφορική

 

και έχει ήδη υλοποιήσει ένα σεβαστό αριθμό προγραμμάτων.


Στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης δίνουμε έμφαση στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής ύλης στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, αλλά και στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των καταρτιζομένων-εργαζομένων.
Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία αποτελεί πιστοποιημένο κέντρο Πληροφορικής και Εξετάσεων της ICT Europe με δικαίωμα χορήγησης πιστοποιημένων και μοριοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ τίτλων σπουδών.


Τέλος, επισημαίνεται ότι η εταιρεία εξειδικεύεται σε επαγγέλματα ασφάλειας (security & safety) και μεταφορών έχοντας λάβει πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την «Παροχή Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης», ενώ παράλληλα είναι πιστοποιημένη από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), μέλος της IcOC (International Code of Conduct for Private Security Services Providers) και μέλος του ΙΜΟ (International Maritime Organization) έχοντας λάβει τις απαραίτητες άδειες χρήσης (licence) και εφαρμογής των οδηγιών και του πλαισίου εκπαίδευσης που έχει εκπονήσει ο IMO.