Διαχείριση Κρίσεων

Crisis Management

Η τεχνική διαχείρισης μια κρίσης βασίζεται σε επιστημονική ανάλυση παραμετροποιούμενη από εύρος γνώσεων οι οποίες με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης και μεθοδολογίας οδηγούν στην λήψη συσχετιστικών συμπερασμάτων, τα οποία βοηθούν την ομάδα σχεδιασμού αντιμετώπισης να διαχειριστεί τα φαινόμενα.

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΡΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Crisis Management

Η έννοια της Διαχείρισης Κρίσης (Crisis Management) προέρχεται από το ελληνικό ρήμα κρίνω. Δηλαδή με την χρήση της λογικής και της ανάλυσης, κρίνουμε το φαινόμενο και επιλέγουμε την καλύτερη διαδικασία δράσης.

Τα σεμινάριά μας στοχεύουν σε διαφορετικές ομάδες εκπαιδευομένων

Σεμινάριο δύο ημερών με ημερήσια διδασκαλία τεσσάρων ωρών για εργαζόμενους σε επιχείρηση ή μεμονωμένα άτομα που θέλουν να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης κρίσης.

Σεμινάριο πέντε ημέρων με ημερήσια διδασκαλία πέντε ωρών για στελέχη επιχειρήσεων τα οποία ασχολούνται με την σύνταξη σχεδίων διαχείρισης κρίσεων και θα εκπαιδευτούν στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων.

Διδακτέα ύλη η οποία διαφοροποιείται ανά επίπεδο διδασκαλίας:

 1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΤΥΠΟΙ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  • - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
  • - Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  • - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • - ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 5. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
  • - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
  • - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ
 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
  • - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
  • - ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  • - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  • - ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
  • - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ