Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Οι καλύτερες πρακτικές διαχείρισης για την προστασία εναντίον της δεδομένης στη Σομαλία πειρατείας.

Κεφάλαιο 1
 • Διαδικασίες αναφοράς του BMP4
 • UKMTO (UK Maritime Trade Operation)
 • MSCHOA (Maritime Security Centre - Horn of Africa)
 • “Οι τρεις θεμελιώδεις διεργασίες της εφαρμογής του BMP4”
 • Εγγραφή στον MSCHOA
 • Αποστολή αναφοράς στον οργανισμό UKMTO
 • Εφαρμογή των SPMs
 • Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2
 • Η πειρατική δραστηριότητα
Κεφάλαιο 3
 • Μελέτη επικινδυνότητας (Risk Assessment)
 • Η ασφάλεια του πληρώματος
 • Ύψος εξάλων
 • Ταχύτητα
 • Κατάσταση θάλασσας
Κεφάλαιο 4
 • Συνήθης τρόπος πειρατικής επίθεσης
Κεφάλαιο 5
 • Εταιρικός σχεδιασμός
 • Έλεγχος εταιρικού σχεδιασμού
Κεφάλαιο 6
 • Σχεδιασμός διαδικασιών του Πλοιάρχου
Κεφάλαιο 7
 • Μέτρα προστασίας του πλοίου SPMs (Ship Protection Measures)
 • Εισαγωγή
 • Αυξημένη επαγρύπνηση διά μέσω παρατηρητών (watch keeping)
 • Βελτίωση της προστασίας της γέφυρας
 • Έλεγχος της πρόσβασης στις καμπίνες, στη γέφυρα και στο μηχανοστάσιο.
 • Φυσικά εμπόδια
 • Εκτοξευτήρες νερού και αφρού
 • Συναγερμοί
 • Διαδικασία ελιγμών
 • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctv)
 • Φωτισμός του πάνω καταστρώματος
 • Αποτροπή των πειρατών από τη χρήση των εργαλείων και του εξοπλισμού του πλοίου
 • Προστασία του εξοπλισμού που βρίσκεται στο πάνω κατάστρωμα
 • Προσδιορισμός των ασφαλών σημείων συγκέντρωσης
 • Άοπλες εταιρίες ναυτιλιακής ασφάλειας (Unarmed Private Maritime Security Contractor)
 • Ένοπλη εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας (Armed Private Maritime Contractors)
Κεφάλαιο 8
 • Πειρατική επίθεση
 • Στάδιο προσέγγισης
 • Στάδιο επίθεσης
Κεφάλαιο 9
 • Πειρατές καταλαμβάνουν τον έλεγχο του πλοίου
Κεφάλαιο 10
 • Σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης
Κεφάλαιο 11
 • Αναφορά προκληθέντος περιστατικού
 • Νομική δίωξη των πειρατών – συνεπικουρία στις αρχές εφαρμογής του νόμου
Κεφάλαιο 12
 • Επικαιροποίηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (BMP4)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Παράρτημα Α΄

 • Χρήσιμα στοιχεία επαφών

Παράρτημα Β΄

 • UKΜTO έντυπα αναφοράς θέσης πλοίου – στίγματος

Παράρτημα Γ΄

 • Ορισμός της πειρατείας
 • Πειρατική επίθεση
 • Πειρατεία
 • Παράνομη επιβίβαση
 • Ύποπτη και επιθετική προσέγγιση

Παράρτημα Δ΄

 • Follow – Up Report

Παράρτημα Ε΄

 • Φόρμα καταγραφής της κίνησης του πλοίου στην MSCHOA

Παράρτημα ΣΤ΄

 • Επιπρόσθετες

Παράρτημα Ζ΄

 • Πρόσθετες συμβουλές για σκάφη αναψυχής συμπεριλαμβανομένων των γιότ.
 • Υποστηρικτικές οργανώσεις.
 • Citadel