Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Security)

 

Βάσει της τροποποίησης του νόμου 2518/1997, με τον νόμο 3707/2008 που αφορά στη λειτουργία των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και στην διαδικασία έκδοσης άδειας εργασίας των εργαζομένων του κλάδου, το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας εργασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Για την έκδοση ή ανανέωση αυτής της άδειας απαιτείται (από 01/01/2012) η κατάθεση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις.

Η εταιρεία μας, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ (κωδ. πιστ. 7376-05) και το ΚΕΜΕΑ σας προσφέρει μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ξεκινώντας από το βασικό πρόγραμμα στατικής φύλαξης του οποίου η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την έκδοση ή ανανέωση άδειας εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3879/2010 της Δια Βίου μάθησης κανένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μή τυπικής εκπαίδευσης εάν δεν είναι πιστοποιημένα κέντρα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης αδειοδοτούμενα από το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.

Επιπλέον του υποχρεωτικού για την έκδοση άδειας εργασίας, προγράμματος κατάρτισης, το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε πληθώρα άλλων προγραμμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας:

  1. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)
  2. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ένοπλης Ασφάλειας Εν Πλω (PCASP BMP / ISM Code)
  3. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με χρήση X-Ray (Screeners)
  4. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (cctv)
  5. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
  6. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεντρικών Σταθμών Λήψης Σημάτων
  7. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
  8. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Βαθμοφόρων (Αρχιφυλάκων – Εποπτών)
  9. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σημαντικών Προσώπων (Vip protection)

 


Ειδική προσφορά: κόστος εκπαίδευσης προγράμματος που οδηγεί σε έκδοση άδειας εργασίας ΜΟΝΟ 250 Ευρώ!
Στους καταρτιζόμενους που παρακολουθούν το παραπάνω βασικό/υποχρεωτικό πρόγραμμα προσφέρουμε έκπτωση 20% στην τιμή των υπολοίπων εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές!


SecurityΠροσωπικό Ασφαλείας
Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας