Οραμα και Στόχοι

Η φιλοσοφία μας ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.
Κοινός παρονομαστής του οράματος μας είναι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε άμεση συνάφεια με τις σημερινές ανάγκες της Ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς. Στόχος μας είναι η δημιουργία καινοτόμων πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης με γνώμονα την επικαιροποιημένη νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο, ώστε όλοι ανεξαιρέτως άνεργοι και εργαζόμενοι να αποκτήσουν μέσα από εξειδικευμένη συνεχιζόμενη κατάρτιση τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τις ικανότητες για επαγγελματική άνοδο και οικονομική προκοπή.

Προσδοκούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της αγοράς εκπονώντας συνεχώς νέα προγράμματα και μελέτες που θα συνοψίσουν, θα περιγράψουν και θα περιβάλλουν τόσο το προφίλ δημοσίων όσο και ιδιωτικών φορέων. Με επιχειρήσεις και ανθρώπους που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, κοινές αγωνίες και στοχεύουμε σε κοινά αποτελέσματα.

Καίρια σημασία για το όραμα αυτό έχει το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης να είναι σύγχρονο και ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους γνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι.
Στο μέλλον οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στη συνεχή κατάρτιση, προκειμένου να επικαιροποιούν τις δεξιότητές τους ή να αποκτούν νέες

  • Οι εκπαιδευόμενοι θα επωφεληθούν σε εμάς από την παροχή εκπαίδευσης υψηλότερης ποιότητας.
  • Θα τους δοθούν οδηγίες που θα τους επιτρέπουν να επιλέγουν την κατάρτισή τους καθώς και τη σταδιοδρομία που ανταποκρίνεται καλύτερα στα χαρίσματά τους
  • Θα είναι ευκολότερο να συνεργάζονται σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, χάρη στην εφαρμογή προσεγγίσεων ευρωπαϊκού επιπέδου και διεθνών πιστοποιητικών, όπως είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων
  • Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους ευκολότερα, καθώς η κατάρτιση θα έχει αλλάξει, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους

 

Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν επίσης στην κατάρτιση με την παροχή πρακτικών ασκήσεων για τους εκπαιδευόμενους.

Στόχος μας:

  • Να προσφέρουμε στους νέους, αλλά και στους ενήλικες, ελκυστικές και συναρπαστικές δυνατότητες σταδιοδρομίας.
  • Να απευθυνόμαστε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες κάθε ηλικίας, σε όσους διαθέτουν υψηλό δυναμικό και σε όσους αντιμετωπίζουν, για οποιοδήποτε λόγο, κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
    Ελκυστικά και χωρίς αποκλεισμούς υψηλής ποιότητας ευέλικτα συστήματα εκπαίδευσης, βασισμένα στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
  • Εύκολα προσιτές και εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής
  • Πρόσβαση σε κατάλληλο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές στους μαθητές