Πιστοποίηση Ναυτιλιακών Εταιρειών Ασφαλείας

Μια εκ των αποφάσεων οι οποίες συνομολογήθηκαν από το IMO Maritime Safety Committee (MSC.1/Circ.1443 / 25 May 2012) στην 90η σύνοδο στο Λονδίνο IMO NEWS 06/11/2012 είναι η δημιουργία του αναγκαίου για την αδειοδότηση και λειτουργία των PMSC (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) πρότυπου πιστοποίησης όπως αυτό προσδιορίζεται και επιβάλλεται στο Circ.1443 /annex ,page 3 article 3.2 (paragraph 6. quality management indicators – e.g. ISO certification.)

INTERIM GUIDANCE TO PRIVATE MARITIME SECURITY COMPANIES PROVIDING PRIVATELY CONTRACTED ARMED SECURITY PERSONNEL ON BOARD SHIPS IN THE HIGH RISK AREA1

Έχει δημοσιευθεί λοιπόν από τον Διεθνή Οργανισμό πιστοποίησης το ISO /PAS 28007:2012

Ships and marine technology – Guidelines for Private Maritime Security Companies ( PMSC)

Providing contracted armed security personnel (PCASP) on board ships (and pro forma contract)

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να σας παρέχει το ως άνω πιστοποιητικό
Επίσης σας πληροφορούμε ότι το εκπαιδευτικό μας κέντρο κατέχει τις αναγκαίες από την οδηγία διαπιστεύσεις (MSC.1/Circ.1443 Annex, page 5 article 4.3Training of the PCASP team)

Οι οποίες του δίδουν την δυνατότητα να εκδίδει αναγνωρισμένες βεβαιώσεις κατάρτισης στα θεματικά πεδία τα οποία απαιτεί η οδηγία ,και για τα οποία δυνάσθε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας Είμαστε όμως στην διάθεσή σας για μια δια ζώσης επικοινωνία