Πιστοποίηση ISO Εταιρειών / Εγκαταστάσεων

 • Πιστοποίηση ISO 9001:2008 για διαχείρηση συστημάτων ποιότητας εταιρειών με ευρύ φάσμα κωδικών σύμφωνα με τα αντικείμενα των εταιρειών.
 • Πιστοποίηση ISO 31000 για Διαχείριση Επάρκειας Κινδύνων.
  Το ISO 31000, είναι ένα διεθνές πρότυπο που έρχεται να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση διαχείρισης κινδύνων και τη βέλτιστη προετοιμασία τους μέσα από ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων.
  Η διαπίστευση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα όμως σκοπεύουμε να την ξεκινήσουμε.
 • Πιστοποίηση ISO 28000:2007.
  Το ΙSO/PAS 28007:2012 απευθύνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε πλοία και λιμένες.
  Βάσει των πρόσφατων νομοθετικών διατάξεων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για αυτές σε περίπτωση που επιθυμούν να παρέχουν ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας.
  Επειδή το πρότυπο ακόμα δεν πιστοποιείται με διαπίστευση, μπορούμε να εκδώσουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το το πρότυπο 28007 με τεκμηρίωση διαδικασιών μας έτσι ώστε να γίνει πιο ισχυρό και να υπάρχει αμεσότητα μόλις εγκριθεί για διαπίστευση.