ΛΑΕΚ 1-25

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1 - 25 εργαζόμενους.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών- στην ευρύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη τους εν μέσω κρίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φορείς υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για την χρηματοδότηση της κατάρτισης των εργαζομένων των επιχειρήσεων του κλάδου που καλύπτουν σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
  • Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • Το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

  • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
  • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

Αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια ως «ανεξάρτητοι».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα επικοινωνώντας μαζί μας και συμπληρώνοντας τα έντυπα συμμετοχής: