Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ε.Κε.Πις
Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία είναι πιστοποιημένο με αριθμό 7376-05

Libra HR Consultancy
Το ΚΕΚ Εκπαίδευση Επικοινωνία είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚεΜεΑ
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

ICoC
International Code of Conduct for Private Security Service Providers

Ο.Α.Ε.Δ.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

I.M.O.
International Maritime Organization