Πιστοποιητικά για ναυτικούς

  • Έκδοση πιστοποιητικών πληρωμάτων (Basic Safety, Watchkeeping, Proficiency Survival Craft for Rescue Boats other than fast rescue boats)
  • Έκδοση ναυτικών φυλλαδίων υπό αλλοδαπή Σημαία
  • Έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών όλων των ειδικοτήτων.
  • Έλεγχος πιστοποιητικών πλοίων για τα απαραίτητα για την αξιοπλοΐα τους πιστοποιητικά.