Ευκαιρίες Απασχόλησης

Συνδέοντας άμεσα την επαγγελματική κατάρτιση με την αγορά εργασίας, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ συστήνει και προωθεί καταρτιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουμε σε ιδιωτικές εταιρείες που ηγούνται του ανταγωνισμού στον κλάδο δραστηριότητάς τους.

Βελτιώνοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις των καταρτιζομένων με σύγχρονα και επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολογώντας το ανθρώπινο δυναμικό με συνεργάτες μας που στελεχώνουν το Γραφείο Προώθησης Απασχόλησης του ΚΕΚ, ο κάθε καταρτιζόμενος μετά τη λήξη της κατάρτισής του μπορεί να τύχει καθοδήγησης και στήριξης με στόχο την είσοδο ή την επαναφορά του στην αγορά εργασίας.

Σ’ αυτή τη σελίδα θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε τόσο για προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που προσφέρονται από δημόσιους οργανισμούς (ΟΑΕΔ) κυρίως όμως για θέσεις εργασίας που προσφέρουν συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί φορείς (π.χ. ΜΚΟ).