Υπηρεσίες Αξιολόγησης Φρουρών Ασφαλείας

Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας, λόγω των αυξανόμενων αναγκών για προστασία στις σύγχρονες κοινωνίες, έχει αναλάβει σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που αφορούν στη φύλαξη πολιτών και εγκαταστάσεων. Για να είναι αντάξιο της ευθύνης των καθηκόντων που εκτελεί θα πρέπει να απαρτίζεται από ανθρώπους άξιους εμπιστοσύνης και ψυχολογικά υγιείς, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, πίστη στους νόμους και αφοσίωση στην προστασία του κοινού καλού. Η διασφάλιση της τήρησης αυτών των προδιαγραφών μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση σύγχρονων και έγκυρων μεθόδων αξιολόγησης.

Το προσωπικό ασφαλείας είναι βασική παράμετρος στη διαχείριση κρίσεων. Με την εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης ελαχιστοποιείται η μεταβλητότητα αυτής της παραμέτρου κατά τη διάρκεια μίας κρίσης, πετυχαίνοντας έτσι την καλύτερη ανάλυση και αντιμετώπισή της.

Κατά συνέπεια οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού προσωπικού ασφάλειας που αντιλαμβάνονται την ευθύνη και τους πιθανούς κινδύνους και επιθυμούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οφείλουν να εντάσσουν στο δυναμικό τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης προσωπικού ασφάλειας και τη σύνταξη αντίστοιχων αναφορών αξιολόγησης για τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:

  1. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ένοπλης Ασφάλειας Εν Πλω (PCASP BMP / ISM Code)
  2. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σημαντικών Προσώπων (VIP protection)
  3. Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Evacuation plan)

Οι υπηρεσίες αφορούν στη διενέργεια αξιολογήσεων στην Ελλάδα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Η επιλογή των ψυχομετρικών εργαλείων για την κάθε κατηγορία αξιολόγησης έχει γίνει με κριτήριο τις διαστάσεις που είναι κρίσιμες να διερευνηθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης. Πατώντας στα παρακάτω εικονίδια μπορείτε να δείτε τρία ενδεικτικά ψυχομετρικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

                 

EFR Certificate