Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο I.S.M
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο I.S.M. for DPA (DESIGNATED PERSON ASHORE)
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για I.S.M. LEGAL IMPLICATIONS AND INSURANCE
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Risk Assessment & Risk Management
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Incident and Accident Investigation Analysis
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Emergency Response Team
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο Crowd & Crisis Management
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για HAZMAT & Dangerous Goods
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για ISO 9001:2008
  To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/ και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, το είδους και δραστηριοτήτων μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001,θέτοντας τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση και αποκομίζοντας:
 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
  ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο M.L.C 2006
  Η ΜLC 2006 θα έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και ο αντίκτυπος που θα έχει τόσο στο προσωπικό των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και στων ναυτικών τους θα είναι τεράστιος. Το σεμινάριο αυτό βοηθάει στην κατανόηση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας και στην επιτυχή εφαρμογή της.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για ISO 9001:2008
  To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/ και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, το είδους και δραστηριοτήτων μπορούν να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, θέτοντας τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση και αποκομίζοντας:
 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
  ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο OHSAS 18001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
  Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί μείζον θέμα για τις σημερινές επιχειρήσεις. Το OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Μέσω του OHSAS 18001 επιτυγχάνετε:
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων
 • μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα
 • αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού
 • ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων
 • μειωμένα ασφάλιστρα του προσωπικού
 • βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό